Postadres

De Makers en Doeners
Grote Beer 980
3067MB Rotterdam
Vaste telefoon 010-2203038 mobile 06-14037135

Contactpersoon M.van Ginneken mailadres; M.ginneken@live.nl

 

Doelen kort;
Wijkbewoners zelfbeheer. Het mogelijk maken om activiteiten en diensten voor elkaar in zelfbeheer op te zetten en duurzaam uit te voeren. Onafhankelijk van instituties en overheden. Wij vormen netwerken van eigen kracht in buurten en wijken. Werken samen. Verzorgen broodnodige informatiestromen naar alle wijkbewoners o.a. via socials en persoonlijke lijnen. Maken zo mogelijk dat kwetsbaren en minder draagkrachtige toch zelfstandig in eigen beheer goede doelen kunnen opzetten en beheren. En/of toegang kunnen vinden tot informatie die hun zelfredzaamheid versterken. Initiatieven die bijdragen tot armoedebestrijding, Hergebruik, zelfredzaamheid en vooral ten bate van samen een leefbare leefwereld creëren. Daar waar instituties en overheden verzaken, elkaar opvangen en latent talent versterken.

Non profit met Anbi status
Volkomen zonder subsidie werkend. Betaald door vrije giften en persoonlijke inzet van buurtbewoners. Wij betalen zelf onze onkosten. maar als het lukt krijgen we echt gemaakte kosten terug. Maar vrijwilligers gaan voor.

Organisatiestructuur, nfo jaarverslagen, Doelen, Anbi status en werkwijze.