Prestaties en programmering 
2020-2022 Zijn er door de 2 jaar Covid maatregelen bijna geen fysieke activiteiten gedraaid. Met uitzondering van de online groepen lobby en Repaircafe’s.

Wat deden wij.
Van 21 projecten zijn we teruggevallen naar 5.
Daarom zijn we ons tijdens de Covid en na de stopzetting van de maatregelen ons speciaal toe gaan richten op Lobby/campagne menselijke maat terug in Rotterdams beleid en de kracht van informele netwerken in de Rotterdamse buurten.(Wijk aan Zet)

Onze Rotterdam Duurzame/circulaire/ zelfredzame buurt en stad campagne begint nu. Wij beperken de fysieke activiteiten omdat dit door de aanhoudende maatregelen en interen op onze reserves financieel niet meer op te brengen is. Ook is er door de invoering van de nieuwe wijkinitiatieven budgets Rotterdam geen zicht op duurzame financiering. Op deze wijze kunnen we toch adequaat onze kennis en samenwerking inzetten voor verbeteren van de stadsklimaat voor participerende burgers.

2023

Gedurende de lockdown zijn we de online netwerken gaan versterken en aan de slag gegaan met de lobby “menselijke maat en beleid terug in Stad Rotterdam” Ons netwerk is dan ook met 1/3e gegroeid.  Start fysieke activiteiten na lockdown begin juni 2021.
2 Repaircafes wekelijks open 2e week van juni.
Online local circulaire samenleving netwerken zijn ondertussen 1/3 e groter geworden en actief . Zie Pinterest. Twitter. Facebook (hiernaast en op de pagina’s)
Promotieteam en netwerkbijeenkomsten online en offline.

  • Netwerkbijeenkomsten en congressen, online meetings met gemeente en participatie organisaties als LSA, Max chance en Wijk aan zet.
  • 1 juli optreden promotie team milieu straat Zevenkamp
  • 12 jul Start energietransitie info markten online offline  co creatie Afscheid wijknetwerker Joop Wijnbergen.
  • 26 juni Alexanderplein stadsgesprekken offline
  • Platform stad en wijk 29 juni 2021 webinar Participatie moed(d)Hogescholen.
  • Lobby ivm burgerkracht belangen gemeenteraadsverkiezing (we zijn al geslaagd in 1 doel; verkiesbaar zonder partij) sinds 25 juni kunnen we daar aan toevoegen dat  Hub in Palet plaatsvind op ons advies nu ook opgevolgd is.
  • Lobby menselijke maat terug met FNV samen. (Was gestart voor de lock down)
  • Start stadsgesprekken (UUM, Alab) 26 juni Alexanderplein. Vervolg Wijk aan zet.

Gastdocent bij landelijke opleiding gebeidsnetwerkers  LSO
Aanmaak pagina’s trainingen en samenwerking met wijknetwerkers.
In de maak de nieuwe website met Repaircafe boekingen.
Geen enkele subsidie aangevraagd. Wij werken op eigen kracht.

Werkvoorbereiding; stadsvergroening Grote Beer contact Marjolein Boxhoorn. Gebiedsadviseur Prins Alexander en Hillegersberg Schiebroek Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Telefoon 0648434005 Mobiel 0648434005

Verkenning zonnepanelen op daken in Oosterflank, bio diversiteit en tegelwippen (bestrijding hittestress in straten)Verkenning cocreatie offline/online organisatie Rotterdambreed duurzaam/circulair Tijdelijk startpunt Oosterflank binnenkort (eigen initiatief als gangmakers)

Circulaire buurten. Verkenning Buurtmarkten. Van Zooi tot Mooi voor de buurt en knip. Rommel en zolderverkoop voor buurtbewoners. Proefopstelling en start gebied Oosterflank. Met promotiestands Repaircafes, Milieu coaches, Tegelwippen, WijkHub spreekuur Oosterflank, Plantjesmarkt, Kledingruilmarkt, Opgeknapt houten speelgoed, Plantenasiel afhaalpunt , spreekuurtje Wijkraad (op de koffie), etc. in samenwerking met Wijkraad, de Wende, Els Hout, energiecoaches, etc.

Naar de hoofdpagina