Zoals bij vele andere moeten ook wij onze financiën en jaarverslagen en andere  zaken vrijgeven.

Hieronder staan alle zaken die verband houden met de verkregen ANBI status en de door de overheid vereiste openbaar toegankelijke info;

Plan van aanpak anno 2023

Beleid 2018-2019 pre Covid

.Balans 2023

.Balans 2022Anbi Balans tot 08-2022

Balans 2021.pdf

Activiteiten 2019.pdf

Statuten Doeners 191009 Notaris.pdf

Aanvulling ivm WBTR statuten

Invoering WBTR Statuten.pdf

En nu verder – targets 2021-2022

Transfirm vermelding

ANBI Dossiernummer 29851 [RSIN=821540233]

RSIN: 821540233 – BTW-nummer: NL821540233B01 – Fiscaalnummer: 821540233

Waarom werken wij zonder subsidies en zit er geen verdienmodel achter.

Omdat zij dat niet willen.  Zij (doenerts) zijn gedwongen door wet en regelgeving  om ingeschreven te staan bij  o.a. KvK, Ubos te hebben en een rechtspersoon te vormen. Tenminste als ze fondsen willen aanvragen en groepen vormen. Initiatieven zonder rechtspersoon kunnen dat niet. Dus ze zijn wel verplicht om dit te hebben. Gemeenschappen staan zo onder curatele van instellingen. Meestal welzijnsorganisaties. Op deze manier raakt de hele buurtsamenleving losgezongen van normale natuurlijke vorming van vangnetwerken en zelforganisatie. Back to basics dus. Ontregelen waar de doorgeschoten institutionalisering samenleven verstoord. Ervaringsdeskundigheid gaat boven protocollen.

Wat zijn wij in werkelijkheid? Het gaat eigenlijk om een informeel vriendennetwerk en samenkracht. In het begin deden we dus aanvragen centraal  via deze rechtspersoon. Zodat de community’s niet aan al die toestanden moest gaan doen om zelfstandig te kunnen werken. Daar zijn we later van teruggekomen. We waren meer bezig met de verantwoording naar  verstrekker toe en elkaar dan met de uitvoering. Dus de laatste 5 jaar werken we volstrekt zonder subsidies. Alleen giften en/of betalen zaken zelf.  Dat werkt veel beter in onderlinge samenhang.

Tegenkracht In verband met werkbaar houden voor onszelf word er dus geen subsidie meer aangevraagd. Dat heeft ook te maken met tegenkracht kunnen organiseren.  Als het noodzakelijk blijkt in belang van mensen die klem komen door maatregelen en de verregaande bureaucratie. Zodra er een subsidie is verstrekt durven  doenerts  geen tegenkracht te geven. En zwijgen dus terwijl ze onrecht ervaren. Zo is de cirkel rond. Iedereen zwijgt.

Uitzondering zijn de evenementen, initiatieven waar dit wel nodig voor is. Dat bepaald de zelfstandig werkende buurtleiders/initiatiefgroep zelf.  Deze hebben dan een eigen stichting of vereniging. Of werken noodgedwongen via een ketenpartner.

Naar de hoofdpagina