Skip to main content

Wat doen wij?

De Rotterdamse Doenerts anno  2023

 

Waarom doen wij wat we doen?                                                                                             

We zijn gestart met de Rottedamse Makerts en Doenerts vriendenkring in Rotterdam Oost Vanuit de wijken Oosterflank en Lage Land. Maar nu zijn we verbonden met vele vrienden in alle wijken van Rotterdam en Capelle ad Ijssel. Wij zijn dus een informeel vriendennetnetwerk van Rotterdamse Doenerts. Buurtleiders is dus een Rotterdamse Doenert  Een natuurlijk informele leider in een buurt. Een actieveling die vaak op vele terreinen de aansturing in handen neemt voor verbeteringen in buurt en stad. Zoals vergroening, bij en mensvriendelijk stad en vriendelijke buitenruimte, weggeefkastjes, kringloop, armoedebestrijding, menselijk maat, gezellige buurten en nog veel meer. Meer weten? Lees: Plan-van-aanpak-anno-2023

 

 

Wij buurtdoeners zijn met vele zaken actief bezig nu: Bijvoorbeeld Oosterflank: Verkenning zonnepanelen op daken in Oosterflank met Alexenergie en andere partijen, bio diversiteit en tegelwippen (bestrijding hittestress in straten) Verkenning en netwerken co creatie.

Een greep uit de huidige activiteiten zijn:.

  1. Uitleenpunt kostuums, info 010-2203038 of m.ginneken@live.nl  voor thema kostuums
  2. Repaircafes 
  3. Vraag maar raak voor zoekerts en doenerts telefoon diensten, vraagbaak voor zoekende bewoners 010-2203038 en 06-14037135 kan ook per mail m.ginneken@live.nl
  4. Upcycle van Zooi naar Mooi
  5. Upcycle groep Pinterest
  6. Stadsgroen en geveltuinen Noord (samenwerkingsverband met Groen Noord)contactpersoon Karin Padmos
  7. Online wijkjesgroepen (zie home page) beheerdersnetwerken
  8. Marktplaats zelfgemaakt
  9. Zelfregie en Rotterdamse Doenerts in de buurten platfora geven.
  10. Claire Circulair en Professor Fix It Vrolijke typetjes promotie en bewustwording van wat kunnen  wij zelf doen tegen de weggooimaatschappij en verspilling en er zelf nog beter van worden ook. info 010-2203038 en m.ginneken@live.nl

En ga zo maar door.

Professor Fix It en Mitschel tijdens opname van programma RTL Mitschel aan de Maas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom werken wij zonder subsidies en non profit.

Alles met gesloten knip en vrije giften.

Stichting en toch ook een informeel vrienden netwerk? Vanwege regelgeving zijn wij genoodzaakt om ingeschreven te staan bij  o.a. KvK Omdat we zo zonder tussenkomst van instituties subsidies konden aanvragen.  Initiatieven zonder rechtspersoon kunnen dat niet. Moeten daarvoor via een instelling of andere rechtspersoon fondsen aanvragen . Het gaat eigenlijk om een informeel vriendennetwerk en samenkracht. In het begin deden we dat dus via deze rechtspersoon. Daar zijn we later van teruggekomen. We waren meer bezig met de verantwoording naar  verstrekker toe en elkaar dan met de uitvoering. Dus de laatste 5 jaar werken we volstrekt zonder subsidies. Dat werkt veel beter in onderlinge samenhang.

In verband met werkbaar houden voor onszelf word er dus geen subsidie meer aangevraagd.Ook  omdat wij ook tegenkracht organiseren als het noodzakelijk blijkt in belang van mensen die klem komen door maatregelen.

Uitzondering zijn de evenementen, initiatieven waar dit wel nodig voor is. Dat bepaald de zelfstandig werkende buurtleiders/initiatiefgroep zelf.  Deze hebben dan een eigen stichting of vereniging. Of werken noodgedwongen via een ketenpartner. Zodra er een subsidie is verstrekt durven  doenerts  geen tegenkracht te geven. En zwijgen dus terwijl ze onrecht ervaren. Zo is de cirkel rond. Iedereen zwijgt.

Conclusie. Dus geen financiële afhankelijkheid  is tegenkracht kunnen organiseren. Onafhankelijk van bemoeienis overheden, controlerende instituties. Wij zijn diep verbonden met elkaar en betrokken met de buurt aan de slag. Vormen informele netwerken. Professionaliseren van de gemeenschapen/vriendenkring /familie? Nooit  van gehoord. Toch doen ze het. Wat wij van nature doen en deden is voor elkaar zorgen. Maar in plaats van met respect voor de buurt en haar bewoners  worden  wij gedwongen ons aan te passen aan het systeem waar overheden en instituties in leven. Waardoor de systeemwereld normale ontwikkeling van buurtgemeenschappen flink verstoort en vaak in de knop smoort. Zelfredzaamheid is dus ook zelfregie. De buurt is geen systemische wereld. Het is een natuurlijke niet in statistieken te vatten wereld. Met een eigen wil. Eigen doelen en eigen menselijke verhoudingen.

Naar de hoofdpagina

Jaarverslagen, Anbi info

Zoals bij vele andere moeten ook wij onze financiën en jaarverslagen en andere  zaken vrijgeven.

Hieronder staan alle zaken die verband houden met de verkregen ANBI status en de door de overheid vereiste openbaar toegankelijke info;

Plan van aanpak anno 2023

Beleid 2018-2019 pre Covid

.Balans 2023

.Balans 2022Anbi Balans tot 08-2022

Balans 2021.pdf

Activiteiten 2019.pdf

Statuten Doeners 191009 Notaris.pdf

Aanvulling ivm WBTR statuten

Invoering WBTR Statuten.pdf

En nu verder – targets 2021-2022

Transfirm vermelding

ANBI Dossiernummer 29851 [RSIN=821540233]

RSIN: 821540233 – BTW-nummer: NL821540233B01 – Fiscaalnummer: 821540233

Waarom werken wij zonder subsidies en zit er geen verdienmodel achter.

Omdat zij dat niet willen.  Zij (doenerts) zijn gedwongen door wet en regelgeving  om ingeschreven te staan bij  o.a. KvK, Ubos te hebben en een rechtspersoon te vormen. Tenminste als ze fondsen willen aanvragen en groepen vormen. Initiatieven zonder rechtspersoon kunnen dat niet. Dus ze zijn wel verplicht om dit te hebben. Gemeenschappen staan zo onder curatele van instellingen. Meestal welzijnsorganisaties. Op deze manier raakt de hele buurtsamenleving losgezongen van normale natuurlijke vorming van vangnetwerken en zelforganisatie. Back to basics dus. Ontregelen waar de doorgeschoten institutionalisering samenleven verstoord. Ervaringsdeskundigheid gaat boven protocollen.

Wat zijn wij in werkelijkheid? Het gaat eigenlijk om een informeel vriendennetwerk en samenkracht. In het begin deden we dus aanvragen centraal  via deze rechtspersoon. Zodat de community’s niet aan al die toestanden moest gaan doen om zelfstandig te kunnen werken. Daar zijn we later van teruggekomen. We waren meer bezig met de verantwoording naar  verstrekker toe en elkaar dan met de uitvoering. Dus de laatste 5 jaar werken we volstrekt zonder subsidies. Alleen giften en/of betalen zaken zelf.  Dat werkt veel beter in onderlinge samenhang.

Tegenkracht In verband met werkbaar houden voor onszelf word er dus geen subsidie meer aangevraagd. Dat heeft ook te maken met tegenkracht kunnen organiseren.  Als het noodzakelijk blijkt in belang van mensen die klem komen door maatregelen en de verregaande bureaucratie. Zodra er een subsidie is verstrekt durven  doenerts  geen tegenkracht te geven. En zwijgen dus terwijl ze onrecht ervaren. Zo is de cirkel rond. Iedereen zwijgt.

Uitzondering zijn de evenementen, initiatieven waar dit wel nodig voor is. Dat bepaald de zelfstandig werkende buurtleiders/initiatiefgroep zelf.  Deze hebben dan een eigen stichting of vereniging. Of werken noodgedwongen via een ketenpartner.

Naar de hoofdpagina